Terug naaar Tijdmachine

1311

Abdij van Tongerlo grondbezitter in Molenschot

De Abdij van Tongerlo bezat in 1311 - en wellicht al eerder - een grondgebied van acht bunder beemden in Molenschot. De abdij moet deze grond gekregen hebben van de Heer van Breda en van de Abdij van Thorn. Dit valt af te leiden uit de grondcijns die Tongerlo zowel aan de Heer van Breda als aan de Abdis van Thorn moest betalen. Op 10 september 1311 was Philips van Liedekerke, Heer van Alphen en Ulvenhout, zo vriendelijk om aan de Abdij van Tongerlo die grondcijns in Molenschot kwijt te schelden. In 1314 werd deze zelfde Van Liedekerke Heer van Breda.
De Franssen bezetten in 1792 België en in 1795 Nederland en richtten de Bataafse Republiek op. In 1796 werd de Abdij van Tongerlo opgeheven en werden haar goederen verbeurd verklaard.