Terug naaar Tijdmachine

1349

Grondgebied en grenzen bepaald

De grenzen van de rechtsgebieden of jurisdicties waren van oudsher bepaald. Vaak door vererving of machtsuitoefening. Maar duidelijk waren deze grenzen lang niet altijd. Gilze c.a. vormde rond 1349 een oostelijk deel van de Heerlijkheid Breda, grenzend aan het rechtsgebied van de Heer van ’s-Hertogenbosch, de Meijerij van Den Bosch.
Nu in 2014 omschrijven we de ligging van de gemeente Gilze en Rijen als volgt: ten westen van de rivier de Donge, op de grenzen van de Baronie van Breda en de Meierij van Den Bosch.
Het hoogste punt van de gemeente ligt bij de kruising van de Oude Maastrichtse Baan met de Wolfsgatse Baan (19,4 m + NAP), het laagste punt in de Lange Hoeven tegen de Donge (4,8 m + NAP), een verschil van ruim 14 meter.