Terug naaar Tijdmachine

1336

Grote brand in Gilze

In 1336 woedde in Gilze een grote brand. De schade was zo groot dat de inwoners niet meer de gevraagde belastingen konden opbrengen. Terwijl “’tdorp Alfen vijf, ´tdorp Baerle vier en ´tdorp Ghinneken dertien pond grote’ (= gouden munt) moesten opbrengen, werd Gilze vrijgesteld omdat “’tdorp Ghilse was verbornt” (verbrand). Over de oorzaak en de omvang van deze brand is verder niets bekend.