Terug naaar Tijdmachine

1368

Heerlijkheid Hulten

De gravin van Strijen, Hilsondis, schonk het gebied rond Gilze c.a. in 992 aan de abdij van Thorn. Hulten behoorde tot het gebied van de abdis van Thorn, het was een leengoed. De hoeve, de latere Prinsenhoeve, was het centrum van dit gebied.
Hulten was zeker vanaf 1293 in handen van Agnes van Sottenghem en haar zoon Wouter van Diedeghem en hun rechtsopvolgers. De inkomsten bestonden voor een belangrijk deel uit tienden.
In een akte staat dat Wouter van Diedeghem, leenman van de Prinsenhoef, in 1368 het leengoed Hulten verkocht aan Jan van Polanen, Heer van Breda. Uit de verkoopakte weten we dat de Heerlijkheid Hulten op dat moment een aparte heerlijkheid was.