Terug naaar Tijdmachine

1293

Hulten op verschillende manieren geschreven

De naam Hulten is in de loop van de geschiedenis niet altijd op dezelfde manier geschreven, zo blijkt uit geschriften:
in 1293: Holten
in 1349: Hoilen
in 1422: zowel Holten als Hulten
vanaf de 18e eeuw: definitief Hulten.
De kern van Hulten lag oorspronkelijk ongeveer ter hoogte van het kruispunt Hultenseweg / Keizersakker. Door een vondst in de bodem van Hulten weten we zeker dat er in de Frankische tijd (vanaf 400 na Christus) mensen gevestigd waren.