Terug naaar Tijdmachine

1299

Molenschot voor het eerst genoemd

Het zou best kunnen dat Molenschot als vestigingsplaats al lang bestaat. Het driehoekig plein in de kern van het dorp is wellicht ontstaan uit het grondplan van een vestiging in de Frankische tijd (vroege Middeleeuwen). Zeker is dat de kapel in 1549 al bestond.
In oude geschriften komen verschillende schrijfwijzen van de naam Molenschot voor:
1299 Mueleschot - Molenscot;
1340 Molenscoet;
1425 Moelenschot; 
1613 Meulenschot;
sinds de 18e eeuw Molenschot.
Voor de naam Molenschot zijn verschillende verklaringen te geven. Het eerste deel van de naam ‘molen’ is duidelijk. Toch wordt betwijfeld of er een watermolen heeft gestaan, omdat er te weinig verval was. Wel kan het verwijzen naar een molen verder stroomafwaarts richting Breda, maar ook dat is twijfelachtig. Het tweede deel van de naam, ‘schot’, kan slaan op een schot, de afdamming van water ten behoeve van een molen. Maar het betekent ook vaak een stuk hoger land, uitspringend in moerassig terrein of een omheind stuk grond.