Terug naaar Tijdmachine

1496

263 bewoonde huizen in de Heerlijkheid Ghilse

In 1496 liet de Hertog van Brabant tellingen houden in iedere plaats van zijn hertogdom. Hij wilde weten hoeveel bewoonde en onbewoonde huizen er waren. Niet om achter het aantal inwoners te komen, maar om er de verdeling van de beden (belasting) op te baseren, die de bewoners moesten opbrengen.  De Heerlijkheid Ghilse (de huidige gemeente Gilze en Rijen) telde in die tijd 263 bewoonde huizen. Daaronder vielen ook speciale woningen:

-        twee grote hoeven: de Prinsenhoef (van de Heer van Nassau) en het Valkenberg (van de Heer van Renesse van Elderen);
-        twee ‘priesteragien’ ofwel pastorieën - één in Gilze en één in Rijen;
-        het huis van de schout ‘te Verhoeven aen ’t Raeckeynde’;
-        het ‘vorsterhuys’ - de woning van de vorster;
-        het ‘leenhuis’ - waarschijnlijk de hoofdhoeve van Thorn;
-        39 ‘heyliggheest huyse’ die eigendom waren van de Tafel van de Heilige Geest (het armbestuur) en bewoond werden door minderbedeelden, zowel in Gilze als in Rijen;
-        60 huizen bewoond door ‘die arm zijn in ’t heymelike’, de stille armen.