Terug naaar Tijdmachine

1496

Vorsters in Gilze bij naam

Bij de haardstedentelling in 1496 werd in Gilze al het ‘vorstershuys’ genoemd. Uit de zestiende eeuw zijn verschillende namen van vorsters bekend: Wyric Jan Canters (1514), Pauwels van Bonne (1515), Peter Jan Cantersz (1525). In 1568 was Andrianen Anthonis Engbrechtszone vorster en in 1591 Anthonius Adriaenssen van de Langereyt. De vorsters en ondervorsters hadden naast hun overheidstaken meestal een beroep. Vaak waren ze herbergier, schoolmeester of bierbrouwer.
Tot de komst van de Fransen waren er ondervorsters, maar daarna werd de politieorganisatie veranderd en moest het beroep van ondervorster plaatsmaken voor dat van veldwachter.