Terug naaar Tijdmachine

1419

Vroege schoolmeesters in Gilze

De eerste schoolmeester in Gilze die ook echt zo benoemd werd in de dorpsrekeningen is Mr. Henrick Peijnenborch. In 1623 kreeg hij 2 veertel rogge betaald voor het stellen van de klok en nog 6 rijnsgulden voor het leren van de arme schoolkinderen.
Maar voor die tijd hadden er al aardig wat kosters of hun vervangers in Gilze gewoond en gewerkt. Ook daarvan mogen we veronderstellen dat zij het onderwijs voor hun rekening namen. Dat was in die tijd gebruikelijk. Om er maar enkelen uit die eerste periode te noemen: Johannes van Riel (1419), Arnoldus Wirix (1421), Johannes Jongen (1430), Wilhelmus Kyeboom (1436) en Theodoricus Govaerts (1484).
In 1648 kreeg de eerste protestantse schoolmeester Thomas Karreman een aanstelling. Maar daar ging wel de nodige onenigheid aan vooraf. De predikant en de Classis (regionaal overkoepelende vergadering) wilden Leendert van Opstal benoemen. Het dorpsbestuur weigerde dat en stelde Karreman aan.