Terug naaar Tijdmachine

1816

Gregorius Schrauwen schoolmeester voor 58 jaar

Gregorius Schrauwen kreeg in 1816 een aanstelling als schoolmeester in Gilze. Hij zou 58 jaar blijven en zijn taak op een bijzondere manier vervullen.
Schrauwen kwam als twintigjarige uit Kruisland al met goede referenties binnen. Het gemeentebestuur noemde hem na een jaar ‘den verdienstelijken onderwijzer’, die met zijn ‘kunde en onafgebroken ijver’ het lage niveau van de school had opgehaald. Veel mensen konden nog niet lezen en schrijven in die tijd. Alle leerlingen zaten nog in één grote ruimte. In de winter soms wel tweehonderd. De beste leerlingen leidde hij op om hem te assisteren bij het onderwijs. Hij had grote invloed op de leerprestaties van de jeugd.
Als lid van het Bredase onderwijsgezelschap was hij steeds bezig met vernieuwing van methodes. Samen met anderen ontwikkelde hij leesboekjes en hij maakte zelf rekenkundige vraagstukken. Hij leidde ook kwekelingen (nu pabo-studenten) op. 
Gregorius Schrauwen was op 25 februari 1796 (tijdens de Franse overheersing) in Kruisland geboren.
In 1822 trouwde hij met Cornelia Smans uit Gilze. Ze woonden met hun kinderen op de hoek Kerkstraat/Plein tegenover café De Tip. Hij had zes kostleerlingen in huis, die hij opleidde. Behalve onderwijzer was hij armmeester (persoon belast met de armenzorg) en kapelmeester van de harmonie. En naast verdienstelijke gedichten schreef hij onder andere het boek ‘Beschrijving van het dorp Gilze, ten nutte der inwonende jeugd bearbeid’, (1828). Toen hij in 1867 vijftig jaar als hoofdonderwijzer in dienst was, kreeg hij namens de Koning de zilveren medaille van verdiensten uitgereikt. 
Schrauwen overleed op 24 juni 1875 op 79-jarige leeftijd. Hij werd in Gilze op het kerkhof begraven. De Meester Schrauwenstraat in Gilze is een blijvende herinnering aan hem.