Terug naaar Tijdmachine

1816

Prins Frederik en staatsdomeinen

De regering wees in 1816 de woeste gronden en heidevelden in de buurt van Gilze en Rijen toe aan Prins Frederik, zoon van Koning Willem I. Het gemeentebestuur riep de hulp in van Gedeputeerde Staten om tot herstel van het algemeen gebruiksrecht te komen, maar dat leverde niets op. Bij het overlijden van Prins Frederik in 1881 kwamen, bij gebrek aan nakomelingen, deze gronden onder de Staatsdomeinen te vallen.