Terug naaar Tijdmachine

1822

Zeventig jaar een meester Doorakkers in Rijen

Vader en zoon Doorakkers gaven in Rijen ruim zeventig jaar de toon aan op onderwijsgebied.
Vader Norbertus was 26 jaar lang hoofdonderwijzer en zoon Cornelis 44 jaar.
Norbertus (*1785 in Tilburg) werd in 1822 tot onderwijzer aan de openbare school benoemd. Hij was getrouwd met Maria Verbunt. Ze gingen in juli 1824 in het (eerste) schoolhuis aan de Kerkstraat (nu Hoofdstraat 84) wonen. Hun gezin telde zeven kinderen.
In 1848 deed zoon Cornelis Doorakkers aangifte van het overlijden van zijn 63-jarige vader.
De schoolopziener stemde erin toe dat Cornelis (ook onderwijzer) de taak van zijn vader tijdelijk zou overnemen. Er volgde een sollicitatieprocedure met  een examen. Uit de verschillende kandidaten wees het gemeentebestuur Cornelis aan. Hij voldeed aan de gestelde eisen. Maar ook de waardering van de inwoners speelde een rol. Ze waren erg te spreken over de manier waarop hij zijn vader vervangen had.
Cornelis kreeg per 1 oktober 1892 eervol ontslag. Korte tijd later overleed hij in Ginneken.