Terug naaar Tijdmachine

1821

Een nieuw schoolgebouw in Gilze

Schout en raadsleden beslisten in januari 1821 dat Gilze een nieuwe openbare school moest krijgen. De dorpsschool in het Schoolstraatje bij de kerk was bouwvallig en veel te klein. Dat werd niet alleen gezien als ‘een zeer groot ongerijf in het lezen en schrijven’, maar ook als een gevaar voor de gezondheid.
De nieuwe school met drie lokalen moest op het bestaande terrein komen, parallel aan de kerk en aan de noordkant tegen het schoolhuis (waar het schoolhoofd woonde) aan. Kosten 1600 gulden.
In mei 1821 werd het oude gebouw afgebroken. In augustus moest het nieuwe klaar zijn. Er kwamen nieuwe materialen en gewichten, aan de wanden hingen landkaarten en ‘den stroom der tijden’ en er stonden leestafels en een letterkast. Meester Schrauwen schreef: ‘Welk een geluk voor Gilzes jeugd in een gebouw zo doelmatig ingerigt en zo heilzaam voor de gezondheid, onderwijs te mogen ontvangen’. Dat laatste is nog maar de vraag. In de wintermaanden zaten nog steeds zo’n tweehonderd kinderen in een ruimte van 9,50 bij 5,50 meter.
Hoofden van de school:
1816-1875        Meester G. Schrauwen
1875-1904        Meester J. van den Wildenberg
1904-1920        Meester J. Th van den Wildenberg