Terug naaar Tijdmachine

1867

Nieuw gebouw voor openbare school in Rijen

Schoolopziener Diepen gaf in 1864 al aan dat de openbare school in Rijen te klein was. Hij was dan ook verbaasd in het verslag van de plaatselijke schoolcommissie over datzelfde jaar te lezen ‘dat de toestand voldoende is en dat ter zijner tijd mogelijk het schoollokaal vergroot dient te worden’. Een jaar later trok hij nogmaals bij de gemeente aan de bel en stelde hij voor samen in de school te gaan kijken, op het moment dat die vol in bedrijf was. In 1866 herhaalde hij zijn oproep. Pas in 1867 wist hij het gemeentebestuur van de noodzaak te overtuigen; de gemeenteraad besloot tot nieuwbouw. Wethouder Wilhelmus Willemen kocht namens de gemeente een perceel recht tegenover het schoolmeestershuis in de Kerkstraat (nu Hoofdstraat). Op 17 november 1867 werd de nieuwe school geopend. Totale kosten 2600 gulden.
De oude school die rond 1522 was gebouwd ging via een openbare verkoop naar de Rijense bouwman Jacobus Willemen.
Hoofden van de school:
1795-1796        Ph. van der Plas
1796-1798        J.M. Quirijnen
1798-1821        H. Christiaanssen
1821-1822        N. Doorakkers als waarnemer
1822-1848        N. Doorakkers
1848-1892        C. Doorakkers
1892-1916        C.L.A. Meyers
1917-1920        J. Smolders (aansluitend tot 1929 hoofd
                        RK Jongensschool Pius X)