Terug naaar Tijdmachine

1866

Registratie van vee

In 1866 besloot Gedeputeerde Staten ‘dat vóór 1 mei alle runderen geteld moeten worden en van een kennelijk teken voorzien. Door branding op hoorn of hoef van elk stukvee. Runderen beneden een jaar op de bovenzijde van het linker achterbeen. De wijkmeesters zijn hiermee belast ter hunne huizen. Alle veehouders zijn verpligt het vee in de loop van de dag op 30 april vanaf ’s morgens zes uren te laten branden. Na 1 mei ingevoerd of geboren moeten dadelijk worden gebrand’.
Op deze manier begon de registratie van vee, ook in Gilze en Rijen. Vervolgens kwam het verplicht stamboek, waarin de boeren alle kenmerken van de koe en stier moesten optekenen. In de eenentwintigste eeuw is al het vee geregistreerd in en verbonden met een computer, zodat je alle gegevens kunt uitlezen.