Terug naaar Tijdmachine

1869

Komst bewaarscholen in de gemeente

De Gouverneur van de Provincie raadde in 1844 gemeenten aan om bewaarscholen (de latere kleuterscholen) op te richten voor kinderen onder de zes jaar als voorbereiding op het onderwijs. De gemeenteraad van Gilze en Rijen was daar in eerste instantie vanwege de kosten niet voor in. Er waren immers al meutjes- of matressenscholen die in die behoefte voorzagen. Maar de raad kwam al snel terug op dat besluit en stelde in 1844 honderd gulden beschikbaar voor de oprichting van een bewaarschool. Maar het duurde nog lang eer de oprichting echt een feit was. In Gilze deden dat in 1869 de zusters Franciscanessen uit Dongen. In Rijen kwam het pas in 1881 tot de oprichting van een bewaarschool. Op uitnodiging van het Rijens kerkbestuur nam zuster Donata van Leent van de Franciscanessen het voortouw. Zuster Mechtilde Verbeek was het eerste jaar de overste van de school. Zuster Ildefonsa volgde haar op en bleef 22 jaar. De kinderen kregen onder andere les in handwerken en catechismus.