Terug naaar Tijdmachine

1869

Sint Josephschool - zusters komen onderwijs geven in Gilze

Op aandringen van het kerkbestuur kwamen in 1869 de zusters Franciscanessen uit Dongen naar een bijklooster in Gilze: het St. Josephklooster aan de Kerkstraat (nu Raadhuisstraat). Op 1 januari 1870 startte zuster Ignace Kanters de Sint Josephschool voor meisjes met 56 leerlingen. Ook kwam er een ‘werkschool’ met 44 meisjes om vrouwelijke handwerken te leren. Zuster Francesca Voeten had 21 kleuters op de bewaarschool. De zusters werden niet betaald. Gilzenaren stopten hen af en toe wat toe. Pas in 1921 kregen ze een volwaardig salaris.
De meisjesschool groeide gestaag. Dat vroeg om meer ruimte. In 1877 kwam er een nieuwe school met in latere jaren aanbouwen. In 1894 kregen de zusters weer een nieuwe school van vier lokalen. Ook dat gebouw zou nog verschillende keren uitgebreid worden.
In 1978 ging de school verder in een nieuw schoolgebouw en onder de nieuwe naam De Klim-Op. In 1996 fuseerde De Klim-Op met de Heilig Hartschool tot Basisschool De Bolster.
Hoofden van de school:
1870-1882        Zuster Ignace Kanters
1882-1884        Zuster Apolline Haagh
1884-1888        Zuster Gerdina van der Heijden
1888-1906        Zuster Apollina
1906-1909        Zuster Claudina
1909-1933        Zuster Stanislas
1933-1937        Zuster Severina
1937-1943        Zuster Ursula
1943-1945        Zuster Severina
1946-1950        Zuster Stanislas
1950-1951        Zuster Sigeberta
1951-1955        Zuster Marie Johanni Laene
1955-1955        Zuster Mauritia
1955-1967        Zuster Gerardo
1967-1983        Zuster Caroline