Terug naaar Tijdmachine

1883

C.L.A. Meyers, 33 jaar hoofdonderwijzer in de gemeente

C.L.A. Meyers werkte 33 jaar in het onderwijs in onze gemeente. Hij begon op 5 oktober 1883 als (eerste) hoofdonderwijzer aan de nieuwe St. Annaschool in Molenschot. Hij kreeg een jaarsalaris van 700 gulden en een vrije woning met tuin.
In 1892, na negen jaar, vertrok hij naar Rijen om daar de functie van hoofdonderwijzer aan de openbare school van meester Doorakkers over te nemen. Ook hier kreeg hij een schoolhuis met tuin tot zijn beschikking. In 1900 nam hij zitting in de Commissie tot Wering van het Schoolverzuim. In 1908 vierde hij zijn 25-jarig dienstjubileum.
Op 8 november 1916 schreef hij aan burgemeester en wethouders dat hij de zaterdag ervoor op weg naar het station onwel was geworden. Omdat dit niet de eerste keer was, had de dokter hem een rustkuur van drie à vier maanden voorgeschreven. Twee dagen later, op vrijdag 10 november, overleed hij in Rijen.