Terug naaar Tijdmachine

1883

Eerste school in Molenschot

In 1880 gingen de ongeveer dertig schoolplichtige kinderen uit Molenschot nog merendeels naar de school in Rijen en enkelen naar Dorst en Gilze. De kinderen moesten ver lopen en de Rijense school was overbelast. Daarom wilde het gemeentebestuur ook in Molenschot een openbare school bouwen. Maar de subsidie van het Rijk viel veel te laag uit. De bouw ging niet door.
In 1882 waren de subsidievoorwaarden gunstiger en werd er alsnog gebouwd.
De eerste onderwijzer in Molenschot was C.L.A. Meijers; hij werd per 5 oktober 1883 benoemd. Zijn zus Maria werd de eerste onderwijzeres in nuttige handwerken voor de Molenschotse meisjes. De éénklassige St. Anna-school begon met dertig leerlingen. In 1918 moest er een lokaal bijgebouwd worden. Want intussen was de toestand met zo’n zestig kinderen in één ruimte onhoudbaar geworden. De hoofdonderwijzer kreeg al jarenlang assistentie van een hulponderwijzer die een tijdlang les gaf in de kapel.
In 1922 volgde de omzetting van openbaar naar bijzonder onderwijs.
Hoofden van de school (periode openbare school):
1883-1892 (1945) C.L.A. Meijers
1892-1917 (1945) J. Smolders
1917-1918 (1945) P. Gillis
1918-1922 (1945) P.G. van Diependaal