Terug naaar Tijdmachine

1884

Nieuwe schoolregeling ingevoerd

In januari 1884 ging landelijk een nieuwe uitgebreide schoolregeling in. Die legde zaken als schooltijden vast en gaf ook inhoudelijk richting.
De schooltijden waren van negen tot elf uur en van half twee tot half vier. Van vijf tot zeven uur was er herhalingsonderwijs en de gelegenheid om Frans te leren.
Tussen elf en twaalf uur was er godsdienstonderwijs en op zaterdag twee uur handwerkles voor meisjes. De zomervakantie duurde twee weken en begon op de eerste maandag van augustus. Kinderen moesten bij toelating zes jaar zijn. De leerlingen waren verdeeld in drie klassen en die weer in twee afdelingen. Ze gingen over op 1 april. Wat ze daarvoor moesten kennen en kunnen, beschreef de schoolregeling per klas en per vak.