Terug naaar Tijdmachine

1687

Schepenen uit Gilze gegijzeld

Elke stad, dorp of heerlijkheid in Brabant moest een evenredig bedrag aan verschillende belastingen betalen. De schepenen sloegen deze bedragen om over de inwoners (gezinnen) en moesten ervoor instaan dat de nodige afdrachten op tijd gedaan werden. Was het geld niet tijdig in Breda, dan konden de schepenen op kosten van het dorp worden gegijzeld, totdat het geld binnen was.
Zo kreeg in 1687 een deurwaarder in Breda opdracht ‘die van Ghils in gijseling te roepen ten huise van Jan Hessels tot dat se sullen hebben betaelt’.
En in 1690 droeg de Landsvergadering in Breda een deurwaarder op de regenten van Gilze ‘in gijselinge te halen’ in een Bredase herberg en hen daar te houden ‘tot dat se het restant van t’gemael voor de onvermogende’ hadden betaald.