Terug naaar Tijdmachine

1687

Weduwe van Anthonis Peters, vroedvrouw

Omdat ze in de dorpsrekeningen vermeld staat, weten we dat de weduwe van Anthonis Peters in ieder geval in 1687 aangesteld was als vroedvrouw. Haar eigen naam wordt niet vermeld. Ze werkte voor de hele gemeente. Er staat aangegeven dat ze ‘de somme van negen gulden elf stuijvers van haar tractement als vroedvrouw van deze gemeente’ ontving. In die tijd kwam de hulp bij bevallingen van hulpvaardige moeders en buurvrouwen, bakers en opgeleide vroedvrouwen of vroedmeesters. Opgeleid betekende waarschijnlijk dat ze in ieder geval de eenvoudige hygiëne toepasten, meer dan de welwillende buurvrouwen.