Terug naaar Tijdmachine

1754

Reglement om brand te voorkomen

In 1731 stelde de Raad van State een onderzoek in naar maatregelen die brand moesten voorkomen in de Generaliteitslanden. Het resultaat was zo bedroevend, dat de regenten in de dorpen op last van de Staten Generaal een reglement ter voorkoming van brand moesten vaststellen. Hier in de gemeente werd pas in de vergadering van 6 februari 1754 een ‘Reglement tot weeringh en stuitingh van brandt in Gilze en Rijen’ vastgesteld. Hierin stonden vooral bepalingen voor het bouwen en vegen van schoorstenen en voor werkzaamheden bij lamplicht en vuur. De regenten zetten in de kerk van Gilze en die van Rijen een aantal brandemmers, ladders en haken neer. Die waren overigens al in 1708 op kosten van de gemeente aangeschaft. De twee hiervoor aangestelde opzichters (het eerste brandweerpersoneel!) moesten bij het eerste alarm, het luiden van de kerkklok, paraat zijn. Branden konden ontstaan door onvoorzichtigheid, maar ook door brandstichting.