Terug naaar Tijdmachine

1751

Johanna van Oosterhout, vroedvrouw

Johanna van Oosterhout werd in 1751 beëdigd als vroedvrouw in onze gemeente. Ze was de vrouw van chirurgijn Christoffel Hoffert. Ze verdiende 25 gulden per jaar. Ze bleef vroedvrouw tot 1783 het jaar van haar overlijden. Niet iedereen maakte gebruik van haar diensten. In 1777 spraken schout en schepenen hun bezorgdheid uit. Ze hadden Johanna dan wel als vroedvrouw aangesteld, maar ‘deese en geene swangere vrouwen verkiezen om door andere onbevoegde vrouwen geassisteerd of bediend te worden’. Terwijl het normale tarief toch maar een gulden en tien stuivers bedroeg en minvermogenden maar twaalf stuivers hoefden te betalen. De vroedvrouw werd volgens het college hiermee in haar bestaan aangetast. Het gevolg zou kunnen zijn dat er geen nieuwe aanstelling meer zou volgen.