Terug naaar Tijdmachine

1768

Marktdagen in Gilze

Prins Willem van Oranje gaf Gilze op 15 juli 1768 toestemming om jaarlijks twee marktdagen met vette en magere beesten te houden, respectievelijk in de maanden april en november. Deze marktdagen mochten niet samenvallen met die van Ginneken, Alphen of Princenhage.