Terug naaar Tijdmachine

1768

Veemarkten in Gilze

Mogelijk hebben de bestuurders van Gilze en Rijen het idee gehad dat wat handel in Gilze de financiële situatie van de inwoners goed zou doen. In 1768 dienden ze bij de Heer van Breda een aanvraag in voor het houden van een jaarmarkt. Willem van Oranje gaf toestemming voor twee marktdagen in het dorp, één voor magere beesten in april en één voor vette in november. Het dorpsbestuur wees de tweede dinsdag van april en van november aan; de markten waren daarmee geen concurrent voor die van de omliggende dorpen. De eerste Gilzer markt was meteen een succes. Niet minder dan 88 kooplieden en kramers kwamen opdagen. Op de veemarkt van april 1769 werden 240 runderen en twee paarden naar de markt gebracht. Toch liep de markt op den duur niet naar wens. Schout en schepenen wezen voor iedere marktdag enkele gehuchten aan, die verplicht met vee naar de markt moesten komen. In 1808 was er nog maar één beestenmarkt en al snel was de markt niet meer van betekenis. Na 1858 bestond hij niet meer.