Terug naaar Tijdmachine

1800

Domeinen en particuliere gronden

In de periode tot 1800 veranderden de verhoudingen tussen de gezamenlijke gronden van de Heren van Breda (later de Domeinen) en de particuliere gronden. Er kwam geleidelijk een omkering. De meeste percelen waren na verloop van tijd particulier bezit en de overige waren van de Domeinen.