Terug naaar Tijdmachine

1794

Wat was de taak van de gemeentesecretaris?

Het werk van een gemeentesecretaris is door de eeuwen heen sterk veranderd. Aan de ene kant verdwenen in de Franse tijd de rechtspraak en de bemoeienis met de opmaak van allerlei juridische akten. Aan de andere kant kreeg de secretaris door de gemeentelijke ontwikkelingen en de uitbreiding van overheidstaken met een enorme toename aan werkzaamheden te maken.
Secretaris Luzac was in 1794 voor de Fransen gevlucht. Zijn opvolger was de chirurgijn Marijnis Mol, de eerste en enige door het volk gekozen secretaris.