Terug naaar Tijdmachine

1794

Nederlandse leger in Rijen gelegerd

Tijdens de oorlog van Nederland en Engeland tegen Frankrijk was de hoofdmacht van het Nederlandse leger op de heide tussen Dorst en Rijen bij de Vijf Eiken gelegerd.
Franse militairen plunderden de kerk en de pastorie in Rijen. Ook had de bevolking veel te lijden van bedreigingen en leden inwoners veel schade. Er werd gestolen, verkracht, geplunderd en brand gesticht.
De gemeente Gilze en Rijen moest aan Breda vijftig pioniers leveren en aan het Hollandse leger bij de Vijf Eiken, vijf karren geladen met stro, takkenbossen of ander brandhout.
In Gilze werden in 1793 Franse troepen gelegerd. De gemeente moest ook hier flink betalen. Bovendien werd er een nachtwacht ingesteld tegen troepen van elders.