Terug naaar Tijdmachine

1796

Scheiding van kerk en staat

De Nationale Vergadering nam in 1796 het principebesluit voor een scheiding van kerk en staat. Hierdoor had het landsbestuur geen zeggenschap meer over de godsdienst en kwam er onder andere een einde aan het tijdperk van de schuil- en schuurkerken. De schuurkerken bleven wel langer in gebruik. In Rijen tot 1815 en in Gilze tot 1818. Dankzij deze godsdienstvrijheid konden de katholieken voortaan openbare ambten vervullen.