Terug naaar Tijdmachine

1795

Joannes Baptist Hoevenaars

Bij de eerste verkiezingen van schepenen in onze gemeente in 1795 koos ‘het volk’. Jan Hoevenaars tot president-schepen. Met het luiden van de klokken werd hij aan de bevolking gepresenteerd. In 1796 werd hij bovendien benoemd tot lid van de representanten des volks van Bataafs Brabant. Ze gaven hem soms ook de benaming van ‘maire’.
Joannes Baptist Hoevenaars was een zoon van A. Hoevenaars en H.J. Rubbens. Hij werd geboren op Verhoven in Gilze en rooms-katholiek gedoopt op 2 oktober 1755. Hij bleef ongehuwd. Op 20 juni 1797 overleed hij plotseling. Dit bracht grote verslagenheid teweeg. Jan-Baptist werd vooral geprezen om zijn grote gevoel voor rechtvaardigheid.