Terug naaar Tijdmachine

1798

Goederen in de Baronie van Breda in beslag genomen

Als gevolg van nieuwe staatsregelingen werden de goederen van de Heer van Breda in de Baronie in beslag genomen. De Domeinraad, die ze voortaan beheerde, verkocht later veel delen van de woeste gronden aan particulieren voor ontginning. De Franse overheersers hieven ook alle kloosters op, waaronder de abdij van Thorn. De inkomsten die deze abdij in onze gemeente had, zoals cijnzen, roggepachten en tienden, kwamen aan de Staat. De commissie van Breda, ingesteld in 1798, beheerde deze voortaan.