Terug naaar Tijdmachine

1798

Vrijheidsbomen in Rijen en in Gilze geplant

Bij de afkondiging van de eerste Staatsregeling in 1798 werd de Bataafse Republiek officieel ingesteld. Dat was een hele gebeurtenis voor de inwoners van Gilze en Rijen, want dit voelde als vrijheid. Voor die tijd waren de dorpen op bestuurlijk gebied volledig onmondig. Zowel in Gilze als in Rijen werd een vrijheidsboom geplant en uitbundig gefeest. In Rijen haalden de inwoners op de 18e mei een boom uit het bos op de Haansberg en dronken er dertien kannen bier en een fles jenever, die Adr. Anssems uit zijn herberg leverde. Bij de weduwe Leemans, ook op den Haansberg, verteerden ze nog eens negenenveertig kannen bier. En dat allemaal voor zes guldens en twaalf stuivers. Bij Peter Houtepen in het dorp, hadden op dezelfde dag ‘de jonge dochters van den Rijen met het breijen van kransen’ voor ruim twaalf gulden gedronken. De volgende dag werd de boom bij de kerk geplant. Voor het trakteren op vier vaten bier en het lossen van de vreugdeschoten bracht Peter Houtepen veertien gulden en achttien stuivers in rekening. In Gilze werden bloemenkransen gebreid voor de versiering van de boom en Nicolaas Haagh, ‘kleedermaekersbaas in Gilze’, maakte vanen om uit de kerktoren en het raadhuis te hangen. Schutters losten saluutschoten en de inwoners kregen drie vaten bier tot hun beschikking. Naar Frans voorbeeld werd dit allemaal uit de gemeentekas betaald.