Terug naaar Tijdmachine

1803

Ontwerp gemeentereglement van kracht

Begin 1803 bood de landelijke overheid de gemeentebesturen een ontwerp ‘districts- en gemeentesreglement voor den Lande van Breda’ aan. Het reglement werd op 13 april 1803 ingevoerd.
De regeling voorzag ook voor Gilze en Rijen in de aanstelling van een schout en een schepencollege van zeven leden. Het departementaal (provincie)bestuur benoemde de schout. En de eerste keer gingen ze ook over de benoeming van de schepenen. Daarna traden elk jaar twee schepenen af en de inwoners kozen hun opvolgers. De schepenen kozen uit hun midden steeds voor drie maanden een president. Zowel schout als schepenen hadden de bevoegdheid voorstellen in te dienen.