Terug naaar Tijdmachine

1806

Lodewijk Napoleon

Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte, werd in 1806 Koning van Holland. Zijn koninklijke waardigheid bracht mee, dat zijn verjaardag in heel het land  werd gevierd. Ook in Gilze en Rijen. Schout Van Steensel had opdracht gegeven om een kerkdienst te houden en het Te Deum te zingen. En verder was het de bedoeling dat de ‘Muzikanten van Cecilia’ het gemeentebestuur bij het raadhuis afhaalden en hen naar de kerk begeleidden. De klokken werden driemaal geluid en de vlaggen uitgestoken. De bevolking bracht  deze dag met gepaste vreugde en muziek door. De schout stak ’s avonds om negen uur een vuurwerk af. De schepenen van Gilze woonden de feestelijkheden bij. Die van Rijen hadden die dag ‘insgelijks met de meeste vreugde op den Rijen gevierd’.