Terug naaar Tijdmachine

1803

Fran├žois M.Cl. van Steensel, burgemeester

Het departementaal bestuur van Brabant benoemde op 29 maart 1803 François M.Cl. van Steensel tot schout-civiel in Gilze en Rijen. Een jaar daarvoor, op 20 mei 1802, was hij nog benoemd tot substituut-schout van de Haghe (Princenhage). Van Steensel kwam oorspronkelijk uit Voorburg en was daar op 14 december 1776 rooms-katholiek gedoopt.
Als schout-civiel werd  hij in de Franse tijd ‘maire’ genoemd en ook wel ‘bailli’. In 1813 kreeg hij een aanstelling als burgemeester en vanaf dat moment was hij ambtshalve ook lid van de gemeenteraad.
Maar hij had naast zijn burgemeesterschap nog meer functies. In 1815 werd hij benoemd tot notaris in het kanton Ginneken met als standplaats Gilze. En vanaf 1822 maakte hij ook deel uit van Provinciale Staten. Van Steensel bleef burgemeester tot 1829. Hij overleed in Princenhage op 30 maart 1829 en werd in Gilze in de kerk begraven. Op twee Gilzer klokken (die van 1805 en die van 1821) is de inscriptie ‘F.M.C. van Steensel, Schout’, nog steeds te vinden.