Terug naaar Tijdmachine

1810

Bij Frankrijk ingelijfd

Het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon bestond maar vier jaar. In 1810 volgde inlijving bij Frankrijk. Gilze en Rijen werd ingedeeld bij het Département des Deux-Nèthes. Er kwam dienstplicht en de Franse wetgeving  werd volledig ingevoerd. De plaatselijke overheid moest registers van geboorten, huwelijken en overlijdens aanleggen en bijhouden (Burgerlijke Stand). Tot dan toe hadden parochiegeestelijken deze  gebeurtenissen geregistreerd en hadden schepenen de huwelijken die ze sloten bijgehouden. Ook werd Frans de officiële voertaal (tot 1814). Daarnaast werd in deze periode een begin gemaakt met metingen en beschrijvingen van grondpercelen, voor een gedetailleerde kadastrale administratie. Een andere belangrijke verandering was dat de notaris voortaan transportakten opmaakte, in plaats van de schout en de secretaris. Ook de openbare veilingen kwamen onder zijn gezag. Het was ook de tijd dat de scheiding van bestuur en rechtspraak tot stand kwam.