Terug naaar Tijdmachine

1810

Bevolkingsregister aangelegd

De inlijving bij Frankrijk in 1810 had tot gevolg dat hier de Franse wetgeving werd ingevoerd. De plaatselijke overheid moest registers van geboorten, huwelijken en overlijdens aanleggen en bijhouden, ofwel een bevolkingsadministratie aanleggen.
Toen in 1851 werd overgestapt op een indeling in twee wijken (wijk A voor Gilze en wijk B voor Rijen) moesten de wijkmeesters voortaan registers van de inwoners bijhouden. En inwoners  waren op hun beurt verplicht een woonplaatsverandering te melden.