Terug naaar Tijdmachine

1914

Juffrouw Mien (Ansems) en het kleuteronderwijs in Hulten

Juffrouw Mien (Ansems) is legendarisch in het Hultens onderwijs. Toen er in 1914 een lagere school kwam, gingen de kleuters naar (de licht gehandicapte) juffrouw Mien, bij haar aan huis op de Haansberg aan de Rijksweg. Twee generaties hield zij bezig, vooral met bidden. De ochtend vulde ze met het afratelen van de aktes van geloof, hoop, liefde en berouw, de twaalf artikelen van het geloof en de tien en vijf geboden. En naar verluidt hield zij zich ook graag bezig met de nieuwtjes uit de hele gemeente. In 1935 kwam de bewaarschool in één van de aangebouwde lokalen aan de Gerardus Majellaschool. Juffrouw Mien verhuisde die kant op en en kreeg twee collega’s.
Toen op 1 januari 1957 de nieuwe wet op het kleuteronderwijs inging, vertrok juffrouw Mien na ruim veertig jaar.