Terug naaar Tijdmachine

1917

Pita Raaijmakers - eerste juffrouw openbare school in Gilze

Na even aan de bijzondere meisjesschool les gegeven te hebben, kreeg Petronella Cornelia Raaijmakers (Pita) in december 1917 een benoeming aan de openbare school in Gilze. Zij was daar de eerste vrouwelijke leerkracht.
Drie jaar later, bij de opheffing van de openbare school in 1920, nam het bestuur van de Heilig Hartschool (voor jongens) haar in dienst; ze was de enige die de overstap van openbare naar bijzondere school maakte.
En ze deed dat niet voor even. In 1945 vierde de school dat juffrouw Pita Raaijmakers 25 jaar aan de school verbonden was. Met een heilige mis uit dankbaarheid, een receptie, een lunch in café Speekenbrink en voor de leerlingen een feestmiddag op de speelplaats.
Bij haar afscheid op 23 december 1962 was  de juffrouw maar liefst 42 jaar in dienst. Ze was geen enkele dag ziek geweest. Ze leerde héél veel zesjarige  jongens, en later vaak ook hun zoons en kleinzoons, lezen en schrijven.
Voor haar verdiensten kreeg ze de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en een Koninklijke onderscheiding.