Terug naaar Tijdmachine

1917

Gilze-Rijensche haven in Dongen geopend

In het begin van de twintigste eeuw werd het Wilhelminakanaal tussen Oosterhout, Dongen en Tilburg aangelegd. De boeren en de looiers in Rijen zagen nieuwe mogelijkheden in transport over water.
De ‘Rijensche Landbouwvereeniging’ en de ‘Rijensche Looiersvereeniging’ vroegen in 1915 samen met de Hanzebank in Rijen aan de gemeenteraad, om medewerking te verlenen aan de stichting van de ‘N.V. de Gilze en Rijensche Haven’. Deze NV had tot doel een haven te realiseren aan de weg naar Dongen, op de plaats waar deze weg en het kanaal elkaar kruisten. Later werd dit de N.V. Maatschappij tot exploitatie laad- en losplaats ‘de Gilze-Rijensche Haven’ op Dongens grondgebied. De feestelijke opening vond plaats op 27 juni 1917. Het Wilhelminakanaal werd in delen aangelegd. Op 4 april 1921 werd het hele kanaal voor de scheepvaart opengesteld. De totale lengte van het kanaal was 68 kilometer. In 1931 begon het binnenscheepvaartverkeer af te nemen. In 1958 werd de Gilze en Rijensche haven wegens gebrek aan belangstelling gedempt.