Terug naaar Tijdmachine

1920

Meester Kusters voor 36 jaar naar Gilze

Meester P. Kusters had er al een jaar aan de Molenschotse school opzitten, toen hij in 1920 aangenomen werd aan de Heilig Hartschool in Gilze.
Hij was geboren in Venray in 1896 en was deze kant op gekomen om in Tilburg aan de Leergangen Nederlandse taal en letterkunde te kunnen studeren.
In 1924 liet hij een huis in de tuin van het oude schoolhuis aan de Kerkstraat bouwen. Een jaar later wist hij zijn studie met goed gevolg af te ronden en mocht hij Nederlands geven in het middelbaar onderwijs. Maar door zijn vele maatschappelijke functies en later de ziekte van zijn vrouw kwam het daar voorlopig niet van.
In 1930 werd hij hoofd van de Heilig Hartschool. Hij loodste de school onder andere door alle oorlogsperikelen heen. In 1945 vierde hij samen met juffrouw Raaijmakers het 25-jarig schooljubileum. In 1956 verliet hij na 36 jaar het Gilse onderwijs om alsnog Nederlands te geven aan het Odulphus Lyceum in Tilburg.