Terug naaar Tijdmachine

1920

RK Heilig Hartschool Gilze

Met krentenbroodjes en chocola voor de kinderen en een kerkelijke inzegening was de Heilig Hartschool in 1920 een feit. Het onderwijs van de jongensschool was van openbaar naar bijzonder gegaan, maar de school bleef in hetzelfde gebouw gehuisvest. Het kerkbestuur was voortaan schoolbestuur en de leerkrachten en het hoofd waren op juffrouw Raaijmakers na allemaal nieuw.
In 1921 kreeg de school er een nieuw lokaal bij. En ook in 1929 was er uitbreiding.
Na de moeilijke oorlogsjaren bleek de Heilig Hartschool opnieuw te klein. Maar pas in 1956 kwam er een definitief plan voor een nieuwe school ten zuiden van de kerk.
Op 1 januari 1972 kwam de Heilig Hartschool met de Klim-Opschool (de vroegere Sint Josephschool voor meisjes) onder één bestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs Gilze.
In 1974 werden het beide gemengde scholen. In 1996 kwam het tot een echte fusie en gingen ze samen verder als Basisschool De Bolster. Eerst nog in beide schoolgebouwen; na twee jaar in de verbouwde voormalige H.Hartschool aan de Kerkstraat.
Hoofden/directeuren van de school:
1920-1921        Chr. B. Sipman
1921-1924        J. Stoffers
1924-1930        N.C. van Kuyk
1930-1956        P. Kusters
1956-1959        G. Janssen
1959-1988        J. van Gool
1988-2013        J. van Hoek
2013-heden      C. Diepstraten