Terug naaar Tijdmachine

1920

Openbaar onderwijs verdwijnt uit Rijen

Toen in 1920 openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijkgesteld werden, verdween het openbaar onderwijs uit Rijen. Met een overwegend katholieke bevolking was openbaar onderwijs niet haalbaar meer; ouders en ‘de duidelijk aanwezige’ geestelijken wensten katholiek onderwijs.
De gemeenteraad behandelde in oktober 1920 de opheffing van de openbare lagere school in Rijen.
Met toestemming van de bisschop, nam de Parochie van de Heilige Maria Magdalena voor 69.945 gulden het gebouw aan de Kerkstraat (nu Hoofdstraat) van de gemeente over. In december 1920 ging deze als RK-Jongensschool open. Voor de meisjes was er al sinds 1889 de RK Sint Jozefschool, opgericht en geleid door de zusters uit Dongen.
De RK-scholen stonden onder het bestuur van een stichting, opgericht door het parochiebestuur.