Terug naaar Tijdmachine

1920

RK Jongensschool in Rijen opengesteld

Ouders in Rijen wilden in 1920 voor hun kinderen katholiek onderwijs. Het gemeentebestuur hief de openbare school in december op en verhuurde het aan het RK Kerkbestuur. In 1921 ging het gebouw ook in eigendom over. Hoofd van de school J. Smolders en twee van de drie onderwijzers gingen mee. Het gebouw stond aan de Kerkstraat (de huidige Hoofdstraat) op de plaats waar nu de Pius X-straat begint.
De school werd al snel te klein. In 1922 werd het gymnastieklokaal omgebouwd tot onderwijslokaal, in 1929 mocht er een lokaal bijgebouwd en in 1932 het 8e en 9e lokaal.
Tijdens WO II vorderden de Duitsers het gebouw enkele malen en leerlingen kregen dan les in fabrieken en looierijen, ‘bij het gedruis der machines’. Ook gingen ze een periode naar de meisjesschool en kregen jongens en meisjes om de beurt les.
Op 4 september 1944, Dolle Dinsdag, staken de Duitsers de jongensschool in brand. In 1945 kwam er een noodschool met twee lokalen aan de Kloosterstraat. Die zou tot 1951 dienst doen, tot de bouw van de Pius X-school. De twee noodlokalen zouden nog lang dienst doen voor de meisjesschool.
Hoofden van school:
1917-1929        J.J.B. Smolders
1929-1966        F.H. van Rie