Terug naaar Tijdmachine

1926

Juffrouw De Hoon stond 46 jaar aan de meisjesschool in Rijen

Juffrouw Jo (Johanna Petronella) de Hoon zette zich 46 jaar - van 1926 tot 1972 – voor honderd procent in als onderwijzeres aan de RK Meisjesschool Sint Jozef in Rijen. Ze was de eerste echte Rijense onderwijzeres aan de (door de zusters geleide) school.
Ze had een driedubbele taak: van maandag tot en met zaterdag als onderwijzeres, op zondag deed ze de zondagsschool en surveilleerde ze bij de kindermissen.
Ze stond bekend als een strenge maar rechtvaardige onderwijzeres met moderne ideeën; ze gaf toen al aanschouwelijk onderwijs door bijvoorbeeld producten van de boerderij mee naar school te brengen. Ze verdiepte zich in de problemen van de kinderen en kende haar leerlingen van A tot Z. Toen ze afscheid nam had ze drie generaties zien komen en gaan.
Naast het schoolwerk deed juffrouw De Hoon ook veel aan jeugdwerk. Ze richtte een balletvereniging en de gymclub voor meisjes op. Ook binnen de parochie maakte ze zich verdienstelijk.