Terug naaar Tijdmachine

1926

Urnen uit de bronstijd op Verhoven gevonden

Ten noorden van de handpaal, een akker op Verhoven in Gilze, werden in 1926 drie urnen gevonden uit de bronstijd (ongeveer 1700 tot 700 voor Christus). Met bronstijd wordt de periode uit de prehistorie bedoeld waarin mensen bronzen voorwerpen gebruikten. Van de urnen was er maar één compleet gebleven. Er zaten wat botresten en stukjes metaal met groene aanslag in. Bij de urnen lag wat gesmolten brons en een bronzen ringetje.
Een paar jaar eerder werd op deze plaats een kleinere pot met oren gevonden. In 1929 heeft het Rijksmuseum voor Oudheden uit Leiden nog onderzoek gedaan naar een mogelijk grafveld op deze plek, maar ze troffen niets van betekenis aan. De vondsten zijn opgeslagen in het museum in Leiden.