Terug naaar Tijdmachine

1950

Juffrouw Jacobs 35 jaar aan de Jozefschool in Rijen

Wanneer het om belangrijke personen in het Rijense onderwijs gaat is zeker ook juffrouw J.P. Jacobs uit Rijen vermeldenswaard. Ze begon als leerling aan Meisjesschool St.Jozef, werd er in 1950 onderwijzeres en
kreeg in 1965 de functie van hoofd van de school. Ze was daarmee de eerste leek die deze functie vervulde. Tot dan toe hadden alleen zusters dat gedaan. En dat geeft al aan dat het een tijd was van maatschappelijke veranderingen. Ook in het onderwijs was het tijd voor democratisering en voor ruimte voor ouderparticipatie.
Jo Jacobs bleef 25 jaar hoofd van de school. In 1985 nam ze afscheid.