Terug naaar Tijdmachine

1950

Het Regiment Speciale troepen op Kamp Prinsenbosch gelegerd

Op 27 maart 1950 kwam het regiment Speciale troepen uit Nederlands-Indië naar Kamp Prinsenbosch.
Het ging om Nederlandse en Ambonese militairen én zestig Ambonese gezinnen die vanuit Nederlands-Indië werden gerepatrieerd. Zij werden tijdelijk in Kamp Prinsenbosch gelegerd, tot er elders in het land huisvesting gevonden was. Dit waren de eerste Molukse gezinnen die in Nederland arriveerden.