Terug naaar Tijdmachine

1956

Kleuteronderwijs bij wet geregeld

In 1956 kwam als opvolger van de bewaarschool (sinds 1844) de kleuterschool als onderwijsvorm in beeld. De school was voor kinderen van 4 en 5 jaar. Het kleuteronderwijs en de subsidiëring ervan werden in dat jaar bij wet geregeld. Verplicht is het nooit geweest, kinderen waren met 4 en 5 nog niet leerplichtig.
Dankzij de kleuteronderwijswet ging de bouw van kleuterscholen tot de mogelijkheden behoren. Alle kosten van het kleuteronderwijs kwamen voor rekening van het Rijk. Met name Rijen had dringend behoefte aan meer klaslokalen. Kleuterschool De Engelbewaarder (voormalige RK Bewaarschool) was te klein. Bij de Van Helsdingenschool kwam in 1959 een tweeklassige semi-permanente kleuterschool. Ook in 1962 werd met de opening van RK Kleuterschool De Ark in de Ruysdaelstraat een deel van de ruimteproblemen opgelost. In 1970 en 1971 werden respectievelijk De Drempel en De Wiek officieel geopend.
In 1985 kwam de Wet op het Basisonderwijs, die de kleuters in de eerste twee groepen van de basisschool onderbracht.